Pitech xin gửi tới quý khách hướng dẫn sử dụng các chức năng cho Hệ thống quản lý cửa cuốn RHINO.

 

1. Pi là gì?

 

2. Thiết bị quản lý cửa cuốn RHINO

  

3. Điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại thông qua Bluetooth

 

4. Điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại thông qua mạng Internet

 

 

5. Điều khiển từ xa bằng Pi


6. Các chức năng khác của RHINO